Nygårdsvägen 1

Hösten 2007 köpte Nordek Fastighetsbolag 5 fastigheter i Högland. Efter rivning av ett par äldre byggnader och genomförd fastighetsreglering uppfördes på endast 6 1/2 månad en ca 2000 m2 stor hyresgästanpassad anläggning för Byggmax AB.